+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2023-03-20

a helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról

 

Diósd Város Önkormányzat

J e g y z ő j e

2049 Diósd, Szt. István tér 1.

Tel.: 06-23-545-550; fax: 23-370-434

E mail: jegyzo@diosd. hu

 

 Új kép                          _________________________________________________________________________

Az előterjesztés száma: 6657/2015                                                  Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette:Dr Lovász László                                  A rendelet elfogadásához

minősített többség szükséges.

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

 

 

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus hó 27. napján tartandó ülésére, a helyi adókról szóló rendelet módosításának koncepciójáról

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény helyi önkormányzatokról szóló fejezetének áttekintése alapján, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény önkormányzatok gazdálkodásának tervezéséről szóló szabályai miatt szükségessé vált Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló többször módosított 30/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata.

 

Jelen előterjesztés a Rendelet tekintetében koncepcionális, első lépcsőfok, a következő évi adóterhek és kedvezmények tekintetében konkrét Rendelet-tervezetet az illetékes Bizottság elsőkörös egyeztetését, valamint Képviselő-testületi megtárgyalását követően, az ott megfogalmazódó javaslatok beépítését követően terjesztjük elő.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk a képviselő-testületet, hogy felmértük a szabályozás várható hatásait és ennek során megállapítottuk, hogy annak társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi és adminisztratív terheket befolyásoló hatása a hatásvizsgálatban meghatározott mértékű. A jogszabály megalkotásának elmaradása az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságát sértő gazdálkodási helyzetet eredményezhet.

 

 

Az építményadó legfontosabb szegmensében, a lakás, lakóház, lakás céljára szolgáló építmények tekintetében az adó jelenlegi mértéke az R. 5. §-a alapján 400 ft/négyzetméter, az adó alapja a hasznos alapterület /R. 4.§./

A jelenlegi helyi adóztatási rendszer építményadó vonatkozásában meglévő legfőbb problémája, hogy a mentességek meghatározásának jelenlegi mértéke miatt az adóalanyok igen jelentős hányadánál szinte teljesen lenullázza az adófizetési kötelezettséget.

Az építményadónál meglévő személyenként 40 négyzetméter mentesség pénzügyileg 16.000 forint/fő kedvezményt jelent, ami egy átlagos négyfős családnál 64.000 kedvezményt és 160 nettó négyzetméter adómentes lakóingatlant jelent. Jelentősnek mondható tétel a kedvezmények sorában a 65 év feletti egyedülállók kedvezménye: /10.500.000 forint/ is, melynek módosítás nélküli, teljes mértékben meghagyását társadalompolitikai, szociológiai szempontok miatt javasolunk.

 

Települési összesen szintjén ez az építményadó lajstrom adatai alapján mintegy 250.000 négyzetméter adómentes területet eredményez /mintegy 100.000.000. azaz százmillió forint, ebből a személyenként 40 négyzetméter alapján kapott mentesség mintegy 88 millió forint/.

A lajstromadat az összes évi adó/építményadó tekintetében 50.300.000 forint

A benyújtott bevallások összesített darabszáma meghaladja a 6.000-et, így – bár vizsgálat nem támasztja alá, hogy a bevallások lefedik valamennyi adóalanyt - nem valószínűsíthető szignifikáns eltérés.

 

 

Telekadó tekintetében az adó mértéke 20 forint/négyzetméter magánszemély esetében, 100 forint/négyzetméter „nem magánszemély” esteében. A mentességek utáni adóköteles terület mintegy 480.000 négyzetméter, az adózók száma 266, a kivetés összértéke 32.150.000 forint volt.

Az adóalanyok megosztására jellemző, hogy a kivetés „magányszemélyek összesen” adata mintegy 4 millió forint, a vállalkozások tekintetében mintegy 28 millió forint (267/151 bevallás)

 

 

Fenti adatok elsődleges elemzése alapján - az adómorált nem rontva - az építményadó tekintetében nem elsősorban az adó mértékének emelése jelenthet önkormányzati többletbevételt, hanem a kedvezmények szűkítése.

A teljesség kedvéért az alábbi kimutatás tartalmazza valamennyi változatot.

                                                                                                                                 Adókivetés

  1. Jelenlegi mértékkel számolt adóbevétel:                                                      50 M Ft
  2. Technikai adat: adónem bevallások adóbevétel indulószáma,

Htv által előírt csökkentések után: 146 M Ft

  1. 1. pont és a 65 év feletti egyedülálló kedvezmény meghagyása:                 135 M Ft
  2. A kedvezmény mértékének felezése +65 éves k.m. (20 m2/fő)                   90 M Ft­*
  3. Felezés és max 4 főre (80 m2-re) korlátozás, +65 éves k.m.                        92 M Ft
  4. 1. pont 300 Ft/m2-re csökkentéssel +65 éves kedvezmény meghagyása     100 M Ft
  5. 500 Ft/m2-re, +65 éves kedvezmény, 20 m2/fő mentesség max 5 fő-ig      81 M Ft*

Adónemem mért folyó évi kivetésre vonatkoztatott adómorál: 89%

 

Jelenleg, első olvasatban a Hivatal részéről a 3., 4., 5., 6., pont kidolgozására tennék javaslatot a Tisztelt Bizottság és Testület felé.

 

(*becsült adat, a bevallások széles körű értékelése szükséges.)

           

Telekadó tekintetében – mivel jelenleg a jogszabályban megengedett adóteher maximális, valorizációval növelt mértékének csupán néhány százaléka a helyben megállapított adómérték - az Önkormányzat mozgástere rendkívül tág. A 20 ft/négyzetméter változtatás nélkül hagyása – amennyiben az építményadó-bevétel növelésre kerül – nem indokolt.

Fontos annak a tényezőnek a vizsgálata, hogy az adó mértékének emelése mennyit ront az adómorálon, illetve mekkora túlkínálathoz vezethet az esetlegesen megjelenő, emiatt piacra kerülő ingatlanok száma. Ezen vizsgálat nélkül – a Rendelet módosításának jelenlegi szakaszában az adó mértékének emelése tekintetében magánszemélyek vonatkozásában a 20 Ft/m2-ről a 50 ft/m2-re teszünk, „nem magánszemélyek vonatkozásában 100 ft/m2-ről a 200 ft/m2-re teszünk   javaslatot.

Ez a kivetések összértékét az adónemen 31.5 M forintról 78 M forintra emeli.

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg.

 

Diósd, 2015. augusztus hó 18.

 

 

 

Bogó László

polgármester

 

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság és a Partnerkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem javasolok senkit meghívni.

 

HATÁSVIZSGÁLAT

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről szóló 4/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A  helyi adók érintett részének változása társadalmi, gazdasági, költségvetési hatást  eredményez. Fontos tényező a gazdasági-szabályozási, redisztribúciós változások bemutatása ahhoz, hogy a jelenleg tapasztalható igen jó adómorál jelentősen ne romoljon, a jogszabályváltozás a gazdálkodás stabilitását erősítse, emellett az adóalanyok számára pontos információkkal szolgáljon abban a tekintetben, hogy a bevételek milyen fontos helyi célok megvalósításához szükségesek.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A tervezet megvalósulásának környezeti hatása nincs, egészségre vonatkozó következményei nincsenek.

 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet tervezet megvalósulása plusz adminisztratív költséggel jár. Valamennyi érintett adóalany tekintetében módosító határozat megküldése szükséges.

 b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának elmaradása gazdálkodási nehézségeket eredményezhet, már megkezdett fejlesztések elmaradását okozhatja.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek

A tervezet megvalósulásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény