03- Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről