+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-02-23

a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

Az előterjesztés száma: 5571-3/2015                                    Nyílt ülésen tárgyalandó!

Az előterjesztést készítette: Bárdyné Dr. Schneider Sarolta            A határozati javaslat elfogadásához

                                                                                               egyszerű többség szükséges.

 

ELŐTERJESZTÉS

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületének

2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére,

a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!

 

A t. Képviselő Testület a 212/2015 (VI.12). sz. önkormányzati határozatával döntött a tárgybeli ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati kiírásáról, továbbá a 268/2015 (VIII.5.) sz. határozattal az előterjesztést levette a napirendről.

 

Ahogy azt a 2015. 08. 05-i ülésen előadtam, a pályázat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004. (II.02.) rendelet szerint került meghirdetésre, arra egy érvényes pályázat érkezett.

 

A bontási jegyzőkönyv alapján az alábbiak állapíthatók meg:

 

Pályázó:

Amelis Kft. – pályázata érvényes.

 

Feltételek:

 

Ajánlatában bruttó 38millió Ft szerepelt, amit a versenytárgyaláson is megtartott.

 

A pályázati kiírás szerint a pályázó az ajánlati biztosítékot határidőre, hiánytalanul megfizette (3,8 Millió Ft-ot). A vételár következő része (11,2 Millió Ft) az adásvételi szerződéssel egyidejűleg, míg a fennmaradó vételár (23 Millió Ft) az ingatlan építési övezeti átsorolását is tartalmazó HÉSZ-módosítás érvénybe lépése után válik esedékessé.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a beadványban foglaltak áttekintése után az előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

 

Határozati javaslat:

 

…/2015. (VIII.13.) diósdi öh.

a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos nyilvános pályázati döntésről

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő Testülete:

 

  1. eladja a Diósd 1380/1 hrsz-ú ingatlant a pályázati kiírásban szereplő feltételek mellett az Amelis Kft. részére 38.000.000,- Ft vételáron.

 

  1. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a döntésről értesítse az érintettet és az adásvételi szerződést kösse meg, illetve a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: Bogó László polgármester, dr. Lovász László jegyző

Határidő: értesítés 8 napon belül

 

Diósd, 2015. 08. 10.

 

 

                                                                       ……………………………………………

                                                                           Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

A testületi ülésre meghívni kívánom az Amelis Kft. ügyvezetőjét.

 

 

Melléklet:

  1. bontási jkv
  2. pályázati dokumentáció
  3. Jegyzőkönyv a versenytárgyalásról
  4. Feljegyzés helyesbítésről

 

 

 

 

Csatolt fájlok

 


 


Összes esemény