+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2018. május 24-én 16 órakor

Új kép

 

 

Diósd Város Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

 

 

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2018. május 24-én 16 órára

 

Képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Diósd Város Önkormányzat 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzata 3. sz. függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Közösségi Ház, Nagyterem

 

Napirendi pontok:

 

NYILT ÜLÉS:

 

  1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(írásban)

Előterjesztő: Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

 

 

3. Diósd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 14.) számú rendeletének II. sz. módosítására

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

4.. Kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló rendelet tervezet (Első olvasat)

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

5. Útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

6. Háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) rendelet módosításáról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

      Meghívott: -

 

7. A Diósdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

 

8. A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

 

9. Dió Óvoda alapító okiratának módosításáról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: Sánta Noémi Intézményvezető

 

10. Városgazda Kft. 2017. évi beszámolójának és mérlegének elfogadásáról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott:  Koscsó Diána ügyvezető,  Diósdi Városgazda Kft.

 

11. Diósd Város 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló éves belső ellenőri jelentés jóváhagyására

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

      Meghívott: -

 

12. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének alakulásáról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

13. Diósd, 2515 hrsz. alatti ingatlan megvételére történő felajánlásról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

14.  A folyamatban lévő peres ügyek állásáról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

15. Az Önkormányzat és a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. között létrejött temetőfejlesztési megállapodás módosításáról szóló 58/2018. (III.8.) diósdi öh. módosítására

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

16. Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásáról (GDPR) (Később kerül kiküldésre)

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

17. Agárdi Popstranddal kötendő együttműködési megállapodás

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

18. Diósdi Polgármesteri Hivatal elhelyezési problémáinak megoldásáról

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

19. Diósd város területén lévő utas várók fejlesztésére és azok reklámcélú hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására

      (írásban)

      Előterjesztő: Polgármester

      Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, illetékes.

      Meghívott: -

 

20. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 2017. évre vonatkozóan

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.Tájékoztató a polgármesteri hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2018. április hónapban

(írásban)

Előterjesztő: Polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

Meghívott: -

 

 

Diósd, 2018. május 18.

 

 

 Tisztelettel:      

 

 

Bogó László

                                   polgármester                                                                                                                                                                            

 


 


Összes esemény