+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Képviselő testületi ülés
2023. október 19-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2023. október 19-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


1. Beszámoló a 2023. szeptember 1-je és 2023. október 10-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3/a.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2023. szeptember 1-től 2023. szeptember 30-ig)

Előterjesztő: Spéth Géza


3/b.) Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2023. szeptember 1-től 2023. szeptember 30-ig)

Előterjesztő: Spéth Géza


4. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.09.) számú rendeletének IV. számú módosítására

Előterjesztő: Spéth Géza


5. Rendelet-tervezet a jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásának engedélyezéséről szóló 13/2022 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


6. Előterjesztés az adórendelet felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Dr. Simon Mária


7. Előterjesztés a Diósdi Dió Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójáról

Előterjesztő:


8. Javaslat a Diósdi Dió Óvoda 2023-2024-as nevelési évre szóló munkaterv módosításának elfogadására

Előterjesztő:


9. Előterjesztés a Zöldfa Bölcsőde 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójáról

Előterjesztő:


10./ a.) Tájékoztatás a 2024-2038. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének elkészültéről és benyújtásáról, szennyvíz-szolgáltató rendszer tekintetében

Előterjesztő: Spéth Géza


10/ b.) Tájékoztatás a 2024-2038. közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének elkészültéről és benyújtásáról, ivóvíz-szolgáltató rendszer tekintetében

Előterjesztő: Spéth Géza


11. Javaslat Etikai kódex elfogadására

Előterjesztő: dr. Varga Dániel


12. Előterjesztés könyvkiadás támogatására

Előterjesztő: Spéth Géza


13. Előterjesztés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának belépéséről a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba és Pomáz Város Önkormányzatának kilépéséről a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból

Előterjesztő: Spéth Géza


Javaslat a Gyár utca diósdi szakaszán a Balatoni út - Muskátli utca között 30 km-es sebességkorlátozás bevezetésére (Sürgősséggel - képviselői indítvány))

Előterjesztő: Czimer Ferenc


 


 


Összes esemény