+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Képviselő testületi ülés
2023. május 25-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2023. május 25-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


1. Beszámoló a 2023. április 16-a és 2023. május 17-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3/a.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2023. április 1-től 2023. április 30-ig)

Előterjesztő: Spéth Géza


3/b.) Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2023. április 1-től 2023. április 30-ig)

Előterjesztő: Dr. Simon Mária4/b. Tájékoztató Diósd Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kincstári ellenőrzéséről

Előterjesztő: Spéth Géza


5. Rendelet-tervezet a helyi népszavazásról

Előterjesztő: Spéth Géza


6. Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2021 (X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


7. Javaslat a 2022. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: Spéth Géza


8. Javaslat az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Spéth Géza


9. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 2022. évre

Előterjesztő: Spéth Géza


10. Javaslat a Diósdi Dió Óvoda 2023-2024-as nevelési évre szóló munkatervének elfogadására

Előterjesztő:


11. Előterjesztés a Diósdi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és működési szabályzatáról és szakmai programjáról

Előterjesztő: Spéth Géza


12. Előterjesztés a 2023. évi hittantábor támogatásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


13. Előterjesztés a Diósdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


14. Javaslat a Diósd, 2614/2 hrsz alatti ingatlanon lévő társasház megszüntetésére

Előterjesztő: Spéth Géza


15. Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Spéth Géza


16. Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről és a Diósdi Városgazda Intézmény alapításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


S. - Előterjesztés az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31) OGY határozathoz való csatlakozásról - sürgősséggel!

Előterjesztő: Rátz Tamás


 


 


Összes esemény