+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Képviselő testületi ülés
2023. február 9-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2023. február 9-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő:


1. Beszámoló a 2022. december 8-a és 2023. február 9-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő:


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:


3/a.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. november 22-től 2022. december 31-ig)

Előterjesztő:


3/b.) Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. november 22-től 2022. december 31-ig)

Előterjesztő:


4. Tájékoztató a 2023. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól (gördülő terv)

Előterjesztő:6. Rendelet-tervezet a társasházak felújításának támogatásáról

Előterjesztő:


7. Rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről

Előterjesztő:9. Beszámoló a Diósdi Dió Óvoda nyitvatartási idő kihasználtságáról

Előterjesztő:


10. Beszámoló a Diósdi Dió Óvodásokért Alapítvány eszközvásárlásáról, játéktelepítéséről a Diósdi Dió Óvodában

Előterjesztő:


11. Előterjesztés a Zöldfa Bölcsőde munkavállalóinak anyagi juttatásban részesítéséről

Előterjesztő:


12. Beszámoló a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi munkájáról

Előterjesztő:


13. Előterjesztés a térinformatika rendszer használatához szükséges ortofotó megrendelésére

Előterjesztő:


14. Előterjesztés a Diósdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról, és döntés státuszok módosításáról

Előterjesztő:


15. Javaslat a polgármester 2023. évi szabadsága ütemtervének jóváhagyására

Előterjesztő:


16. Beszámoló a főépítész településrendezéssel és településkép védelmével összefüggő feladatairól

Előterjesztő: 


 


Összes esemény