+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Képviselő testületi ülés
2022. december 15-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2022. december 15-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő:


1. Beszámoló a 2022. november 9-e és 2022. december 8-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő:


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:


3/a) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. november 1.- november 21.)

Előterjesztő:


3/b) Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. november 1-től 2022. november 21-ig)

Előterjesztő:


4. Rendelet-tervezet Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2015. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:


5. A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló 21/2004. (VII.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, különös tekintettel a védőnői körzetek kialakítására

Előterjesztő:


6. Előterjesztés a Diósdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő:


7. Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő:


8. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő:


9. Beszámoló a Diósdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő:


10. Előterjesztés a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés módosításáról

Előterjesztő:


11. Előterjesztés Diósd 1022/2 hrsz. alatti Szarvas utca egy részének forgalomképessé nyilvánításáról

Előterjesztő:13. Javaslat a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének megállapítására 2023/2024. tanévben

Előterjesztő:


14. Javaslat a 2023. évi rendezvényterv elfogadására

Előterjesztő:


15. Tájékoztató a Junior ügyről

Előterjesztő:


 


 


Összes esemény