+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-27

Képviselő testületi ülés
2022. szeptember 1-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2022. szeptember 1-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő:


1. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő:


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:


3. a) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. július 1.- július 31.)

Előterjesztő:


3. b) Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. június 1-től 2022. július 31-ig)

Előterjesztő:


3. c) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. augusztus hónapban átruházott hatáskörében hozott döntéseiről

Előterjesztő:


4. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú rendeletének I. számú módosítására

Előterjesztő:


5. A hivatali helyiségen, valamint munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 17/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:


6. Rendelet-tervezet az önkormányzati térítési díjakról szóló 12/2022 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő:


7. A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:


8. Javaslat a Környezetvédelmi program elfogadására

Előterjesztő:


9. Javaslat a 2/9 hrsz. utca elnevezésére

Előterjesztő:


10. Javaslat a Diósd, 3036/9 hrsz (Királyka u.) és a 3037/5 hrsz (Fülemüle u.) területén víz gerincvezeték építésére vonatkozó 21/2022 (II.10.) sz. határozat visszavonására

Előterjesztő:


11. Javaslat a Diósd, 2192 hrsz-ú kivett, saját használatú út önkormányzati tulajdonba vételére

Előterjesztő:


12. Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról

Előterjesztő:


13. Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2023. évi önkormányzati támogatására

Előterjesztő:


14. Javaslat zárt kutyafuttató kialakítására a Holló utcában

Előterjesztő:


 


 


Összes esemény