+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Képviselő testületi ülés
2022. május 26-án 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2022. május 26-án 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő:


1. Beszámoló a 2022. április 21-e és 2022. május 18-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő:


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:


3) a. Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. április 1.- április 30.)

Előterjesztő:


3) b. Beszámoló a jegyző átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről (2022. április 1.- április 30.)

Előterjesztő:


4. Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2021. évi beszámolójáról (Zárszámadás)

Előterjesztő:


5. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú rendeletének „I. számú módosítására

Előterjesztő:


6. Javaslat a 2020. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyására

Előterjesztő:


7. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:


8. Rendelet-tervezet a jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásának engedélyezéséről

Előterjesztő:


9. Előterjesztés a területi közigazgatásért felelős államtitkár megkeresése

Előterjesztő:


10. Javaslat az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:


11. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 2021. évre

Előterjesztő:


12. Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról

Előterjesztő:


13. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzatának belépéséről a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba

Előterjesztő:


14. Előtejerjesztés a Diósdi Óvodásokért Alapítvány eszközvásárlásáról, játéktelepítéséről a Diósdi Dió Óvoda udvaraira

Előterjesztő:


15. Javaslat a Diósdi Dió Óvoda 2022-2023-as nevelési évre szóló Munkatervének elfogadására

Előterjesztő:


16. Egyéni képviselő javaslat

Előterjesztő:


17. Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 3040/6, 3042/1 és 3066/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival ajándékozási szerződés megkötésére

Előterjesztő:


18. Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő:


19. Javaslat Körúti Színház támogatására

Előterjesztő: 


 


Összes esemény