+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző Bizottsági ülés
2022. május 23-án 11 órakor

Polgármesteri Hivatal

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző Bizottságét

2022. május 23-án 11 órakor

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat ellenőrző Bizottsági ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

2049 Diósd, Szent István tér 1.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő:


a) Rendelet-tervezet Diósd Város Önkormányzatának 2021. évi beszámolójáról (Zárszámadás)

Előterjesztő:


b) Rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) számú rendeletének „I. számú módosítására

Előterjesztő:


c) Javaslat a 2020. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés jóváhagyására

Előterjesztő:


d) A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:


e) Rendelet-tervezet a jelzőtáblával elrendelt össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásának engedélyezéséről

Előterjesztő:


f) Előterjesztés a területi közigazgatásért felelős államtitkár megkeresése

Előterjesztő:


g) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről 2021. évre

Előterjesztő:


h) Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadásáról

Előterjesztő:


i) Előtejerjesztés a Diósdi Óvodásokért Alapítvány eszközvásárlásáról, játéktelepítéséről a Diósdi Dió Óvoda udvaraira

Előterjesztő:


j) Javaslat a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti 3040/6, 3042/1 és 3066/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival ajándékozási szerződés megkötésére

Előterjesztő:


k) Előterjesztés az igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő:


l) Javaslat Körúti Színház támogatására

Előterjesztő: 


 


Összes esemény