+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-26

Képviselő testületi ülés
2022. február 10-én 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2022. február 10-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

1) Beszámoló a 2021. december 9-e-2022. február 1-je között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3a) Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, településképi eljárások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2021. december 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Spéth Géza


3b Beszámoló a polgármesteri átruházott hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2021. december 15-től 2022. január 15-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő:


3c-Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. december 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Simon Mária


4)2022. költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatairól

Előterjesztő: Spéth Géza6) Rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Előterjesztő: Spéth Géza


7) Rendelet-tervezet az önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza9) Előterjesztés a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Spéth Géza


10) Beszámoló́ a főépítész településrendezéssel és településkép védelmével összefüggő feladatairól

Előterjesztő: Spéth Géza


11) Beszámoló a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Spéth Géza


12) Javaslat a Diósd, 3036/9 hrsz (Királyka u) és a 3037/5 hrsz (Fülemüle u.) területén víz gerincvezeték építésére

Előterjesztő: Spéth Géza


13) Előterjesztés Diósd Város közvilágításának vezérlésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztő: Spéth Géza


14) Javaslat a polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Spéth Géza


15) Előerjesztés a Diósdi Társaskör támogatásának elfogadásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


16) Egyéni képviselő javaslatok

Előterjesztő: Spéth Géza


Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


3d-Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. december hónapban

Előterjesztő: Kőhidi Tamás


 


 


Összes esemény