+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2021. december 16-án 16 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2021. december 16-án 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


1) Beszámoló a 2021. november 17-2021. december 8-a e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3a) Beszámoló a Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről a 2021. november 1-től 2021. november 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Spéth Géza


3b) Beszámoló a polgármesteri átruházott hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről (2021. november)

Előterjesztő: Spéth Géza


3c)Beszámoló a jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. november 1-től 2021. november 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Simon Mária


3d) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2021. november hónapban

Előterjesztő: Kőhidi Tamás


4) Előterjesztés a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 3/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Spéth Géza


5) Előterjesztés a „sport ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról szóló 30/2018. (XI.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Spéth Géza


6) Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Spéth Géza


7) Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő: Spéth Géza


8) Előterjesztés a Diósdi Egészségház fogorvosi rendelőjébe új fogászati kezelőegység beszerzésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztő: Spéth Géza


9) Előterjesztés a Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. részére történő gépjárművásárlással kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztő: Spéth Géza


10) Előterjesztés Diósd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2022-2027 elfogadásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


11) Tájékoztatás a diósdi Gárdonyi Géza utcában megvalósuló iskolabővítésről

Előterjesztő: Spéth Géza


12) Beszámoló a Diósdi Polgármesteri Hivatal 2020-2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Simon Mária


13) Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi városi rendezvényeiről

Előterjesztő: Spéth Géza


s2-Pályázati részvétel új bölcsőde építése tárgyában

Előterjesztő: Spéth Géza


 


 


Összes esemény