+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Képviselő testületi ülés
2020. október 29-én 16 órakor

Kék Géza Közösségi Ház

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2020. október 29-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Közösségi Ház

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

1.) Polgármesteri beszámoló a 2020. szeptember 15-e és 2020. október 16-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza


2.) Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza


3.) Beszámolók az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (polgármesteri, bizottsági, jegyzői döntések)

Előterjesztő: Spéth Géza


4.) Rendelet-tervezet a közterület-felügyeletről

Előterjesztő: Spéth Géza


5.) Rendelet-tervezet a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Előterjesztő: Spéth Géza


6.) Rendelet-tervezet a helyi adókról

Előterjesztő: Spéth Géza


7. Rendelet-tervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Spéth Géza


9.) Döntés a Diósdi Városgazda Kft. finanszírozási kérelméről

Előterjesztő:


10.) Javaslat Településrendezési szerződés megkötésére a Diósd, Fülemüle utca (Diófasor 3025/9 hrsz. árok) melletti ingatlanok tulajdonosaival

Előterjesztő:


11.) Előterjesztés a képviselő-testületi ülések hanganyagának internetre történő feltöltéséről

Előterjesztő: Spéth Géza


12.) Előterjesztés „V040.02 Budapest Kelenföld (Kiz.) – Százhalombatta (Kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” Csapadékvíz befogadói nyilatkozat és vízfolyáskezelői hozzájárulás kiadása

Előterjesztő: Spéth Géza


13.) Javaslat útépítési program elfogadására

Előterjesztő: Spéth Géza


Meghívó

Előterjesztő:


8.) Döntés a Diósd, Ifjúság utca 10. szám alatti társasház esővíz elvezető cső tisztítással kapcsolatos kérelméről

Előterjesztő: Spéth Géza


Sürgősséggel-Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzetének megállapítása 2020/21 tanévben

Előterjesztő:


Sürgősséggel Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Diósdi Kormányablak Kirendeltségének helyet biztosító épületre előtető létesítéséhez szükséges előirányzat biztosítására

Előterjesztő: Spéth Géza


Sürgősséggel Javaslat „Az illegális hulladéklerakók felszámolására” tárgyú pályázaton történő részvételről

Előterjesztő: Spéth Géza


 


 


Összes esemény