+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Képviselő testületi ülés
2020. szeptember 24-én 16 órakor

Kék Géza Közösségi Ház

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2020. szeptember 24-én 16 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Közösségi Ház

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

01-két ülés közti beszámoló

Előterjesztő: Spéth Géza


02-lejárt idejű határozatok

Előterjesztő: Spéth Géza


03- átruházott hatáskörben hozott döntések

Előterjesztő: Spéth Géza


04- 2020 évi költségvetésről szóló 1/2020 (II.07.) rendelet III. számú módosítása

Előterjesztő: Spéth Géza


05- tájékoztatás a 2020. évi költségvetés I-VI havi teljesítéséről

Előterjesztő: Spéth Géza


06- Rendelet-tervezet a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 17/2010 (XII.17.) önk. rend. módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


07- Rendelet tervezet a közterület tisztántartásáról, háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995 (XII.28.) önk. rend. módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza


08- adó rendelet felülvizsgálatának szükségességéről

Előterjesztő: Spéth Géza


09- rendelet tervezet a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Előterjesztő: Spéth Géza


10- település fejlesztési koncepció, HÉSZ átfogó felülvizsgálatáról és módosításáról lakossági igények alapján

Előterjesztő: Spéth Géza


11- döntés a szabadidős járőrszolgálat 2020. II. féléves támogatásól

Előterjesztő: Spéth Géza


12-Javalasalt a kiépítésre kerülő térfigyelő kamararendszer kihelyezési pontjaira

Előterjesztő: Spéth Géza


13- Tájékoztató a SZIGÜ Kft. által 2019. évben elvégzett temetőüzmeltetéssel kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Spéth Géza


14- Diósd Ifjúság u. 10 társasház esővíz elvezető cső tisztítással kapcsolatos kérelméről

Előterjesztő: Spéth Géza


15- Kék Géza Műv. ház és Könyvtár alaptó okiratának módosításra

Előterjesztő: Spéth Géza


16- Diósdi Értéktár Bizottság 2020. I. félévi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Spéth Géza


17- Czimer Ferenc képviselő kérelméről

Előterjesztő: Spéth Géza


18- tájékoztatás a 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének és benyújtásáról, ivóvíz-szolgálató rendszer tekintetében

Előterjesztő: Spéth Géza


19- tájékoztatás a 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, ill. felújítási és pótlási tervének és benyújtásáról, szennyvíz-szolgálató rendszer tekintetében

Előterjesztő: Spéth Géza


20- Téli igazgatási szünet elrendeléséről

Előterjesztő: Spéth Géza


KT Meghívó

Előterjesztő: Spéth Géza


 


 


Összes esemény