+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Képviselő testületi ülés
2020. július 9-én 14 órakor

Meghívó

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2020. július 9-én 14 órakor

rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

Diósd, Szent István tér 5.

 

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

 

1.Polgármesteri beszámoló a 2020. június 19-e és 2020. július 2-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Polgármester

 

2.Diósd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásának elfogadása

Előterjesztő: Polgármester

 

3. Javaslat Diósdi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadására
      Előterjesztő: Polgármester

4. Rendelet-tervezet a helyi kitüntetési díjak átmeneti szabályairól 
     Előterjesztő: Polgármester

5. Javaslat a 2019. éves belső ellenőrzési jelentések, és az éves összefoglaló jelentés jóváhagyására
     Előterjesztő: Jegyző

6. Döntés a temetői díjak módosításáról szóló kérelemről
       Előterjesztő: Polgármester

7. Javaslat a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására
      Előterjesztő: Polgármester

8. Javaslat az Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

      Előterjesztő: Polgármester

9.  Beszámoló a Diósdi Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről
      Előterjesztő: Polgármester

10. Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2019. évben végzett tevékenységéről
     Előterjesztő: Polgármester

11. Javaslat az INNO-VIT ’98 Bt. által benyújtott tervezési munkák számláinak elfogadására ill. egyezségkötésre

Előterjesztő: Polgármester

12. Javaslat egyezség megkötésére a Dominium Investment Kft. projektmenedzseri munkáira vonatkozóan
    Előterjesztő: Polgármester

13. A Diósdi Városgazda Kft. finanszírozási kérelméről
    Előterjesztő: Polgármester

14. Javaslat a 2019-2024 közötti gazdasági (ciklus) programra

Előterjesztő: Polgármester

 

15.) Véleménynyilvánítás az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséhez való hozzájárulásról

Előterjesztő: Polgármester

 

16.) Javaslat a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Polgármester

 

17.) Javaslat Körúti Színház támogatására

Előterjesztő: Polgármester

 

18.) Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt „Önkormányzati fejlesztések 2020” címmel meghirdetésre került pályázatban való részvételről és önerő biztosításáról

Előterjesztő: Polgármester

 

19.) Döntés a Diósdi Polgárőr Egyesület (2049 Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület) kérelméről

Előterjesztő: Polgármester

 

 

Napirendi pont zárt ülés keretében:

 

20. Előterjesztés a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtárban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos döntések meghozataláról
        Előterjesztő: Polgármester

21. Fedezet biztosítása ingatlan kisajátítási ügyben

Előterjesztő: Polgármester

22. Javaslat a Gyermekekért díj és a Diósdi Gyermekekért és Ifjúságért díj 2020. évi odaítélésére

Előterjesztő: Polgármester

 

23. Beszámoló „Diósd Város Önkormányzata számára közvilágítási rendszer felújítása és bővítése, szolgáltatás-nyújtás keretében” című projektről

Előterjesztő: Polgármester

 

24. Döntés kártérítési ügyben
       Előterjesztő: Polgármester

 

 

Diósd, 2020. július 2.

 

 

                                                                                                          Spéth Géza

                                                                                                          polgármester

 


 


Összes esemény