+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Képviselő testületi ülés
2020. június 25-én 16 órakor

 

Meghívó

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2020. június 25-én 16 órakor

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

                         Diósd, Szent István tér 5.

 

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

 

1. Beszámoló 2020. február 21- és 2020. június 18. között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Polgármester

 

2, Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

 

a.) polgármesteri átruházott hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2020. március, április, május hónapokban

 Előterjesztő: Polgármester

 

b) Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2020. február 21-től 2020. június 10-ig terjedő időszakra vonatkozóan

         Előterjesztő: Polgármester

 

c.) a Jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2020. február 21-től 2020. június 10-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Jegyző

 

4. Előterjesztés M0 körgyűrű déli szektor, M1-M6 autópálya (2+840,0 -9+400,0 km sz.) közötti szakasz csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési engedély ügyében, vízfolyás kezelői nyilatkozat kiadása

Előterjesztő: Polgármester

 

5. Előterjesztés Diósdi Torna Clubbal kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról (Diósd, Pacsirta utcai Sportközpont)

Előterjesztő: Polgármester

 

6. A képviselő-testület 2020. évi munkatervének módosítása

           Előterjesztő: Polgármester

 

 

 

7.  Döntés a díszpolgári cím 2020. évi adományozásáról
                 Előterjesztő: Polgármester

 

Napirendi pont zárt ülés keretében:

 

8.) Előterjesztés az 1653, 1656 és 1655/1 hrsz.-ú magáningatlanok közötti 1684 helyrajzi számú árok szakasz értékesítéséről
                Előterjesztő: Polgármester

 

 

Diósd, 2020. június 18.

                                              

 

 

                                                                                               Spéth Géza

                                                                                              polgármester   

 


 


Összes esemény