Képviselő testületi ülés
2020. február 27-én 17 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2020. február 27-én 17 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Sashegyi u. 9.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

01-Beszámoló a 2020. január 30-a és 2020. február 20-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Madarász Arnold


02- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Madarász Arnold


03- Átruházott hatáskörben meghozott döntések

Előterjesztő: Madarász Arnold


04-Rendelet tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) számú rendeletének IV. számú módosítására

Előterjesztő: Madarász Arnold


05-Diósdi Torna Club kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Előterjesztő: Madarász Arnold


06-Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesülettel történő megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Madarász Arnold


07-A Creascola Alapítványi nyolcosztályos középiskola kérelméről

Előterjesztő: Madarász Arnold


08-Javaslat az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előterjesztő: Madarász Arnold


09-Javaslat Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Madarász Arnold


10-Javaslat Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Madarász Arnold


11-Iskolabővítéshez szükséges terület biztosításáról

Előterjesztő: Madarász Arnold


12-Javaslat a Diósd, 2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543-as hrsz.-ú ingatlanok területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Előterjesztő: Madarász Arnold


13-Javaslat a Diósd, belterület 3580/2. hrsz-ú közterület (utca) elnevezésére

Előterjesztő: Madarász Arnold


14-Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról

Előterjesztő: Madarász Arnold


15-Beszámoló a ZOLLÁR Bt. 2019. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Madarász Arnold


16-Beszámoló a sport-ösztöndíjjal támogatott sportolók sporttevékenységéről

Előterjesztő: Madarász Arnold


17-2020. évi városi rendezvényekről

Előterjesztő: Madarász Arnold


18-Javaslat a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Madarász Arnold