+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Képviselő testületi ülés
2020. február 6-án 16 órakor

 

Meghívó

 

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

2020. február 27-én 16 órakor

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

                         Diósd, Szent István tér 5.

 

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

 

1.Beszámoló a 2020. január 30-a és 2020. február 20-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

 

3.Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

a)polgármesteri átruházott hatáskörben megállapított szociális segélyek kifizetéséről 2020. január hónapban

Előterjesztő:Polgármester

b) Polgármester közterület-foglalások, valamint tulajdonosi hozzájárulások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2020 január 29-től 2020. február 20-ig terjedő időszakra vonatkozóan

         Előterjesztő:Polgármester

c) Jegyző közútkezelői hozzájárulások, valamint helyi rendelet alapján történő fakivágások átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2020. január 29-től 2020. február 20-ig terjedő időszakra vonatkozóan

Előterjesztő: Jegyző

d) az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében meghozott döntéseiről 2020. január hónapban

                   Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

4.) Rendelet tervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) számú rendeletének IV. számú módosítására

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

5.) Diósdi Torna Club kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

6.) Javaslat a Diósdi Diák Sportegyesülettel történő megállapodás megkötésére

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

7.) A Creascola  Alapítványi nyolcosztályos középiskola kérelméről

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

8.) Előterjesztés az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítására

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

9.) Előterjesztés Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

10.) Előterjesztés Diósd Város Önkormányzat és a Diósdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás megkötésére

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

11.) Iskolabővítéshez szükséges terület biztosításáról

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

12.) Javaslat a Diósd, 2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543-as hrsz.-ú ingatlanok területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

13.) Javaslat a Diósd, belterület 3580/2. hrsz-ú közterület (utca) elnevezésére

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

14.) Beszámoló a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

15.) Beszámoló a ZOLLÁR Bt. 2019. évben végzett tevékenységéről

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

16.) Beszámoló a sport-ösztöndíjjal támogatott sportolók sporttevékenységéről

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

17.) Javaslat a 2020. évi városi rendezvényekre

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

18.) Javaslat a polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

                                   Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

Napirendi pontok zárt ülés keretében

1.Előterjesztés az Iskolabővítéshez szükséges terület megvásárlásáról

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

2.Előterjesztés a Diósd, Diófasor utca 3046/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

3.Előterjesztés a Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/90 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

4.Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítása

Előterjesztő: 7péth Géza polgármester

 

Diósd, 2020. február 20.

                                              

                                                                                               Spéth Géza

                                                                                              polgármester                

 


 


Összes esemény