+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. december 18-án 18 óra 30 perckor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

 

 

2019. december 18-án 17.30 órakor

 

 

rendkívüli Képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

                         Diósd, Szent István tér 1.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

 

  1. Diósd Város Önkormányzata számára közvilágítási rendszer felújítása és bővítése szolgáltatás-nyújtás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során létrejött szerződésnek módosításáról

Előterjesztő: Spéth Géza polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint a Településfejlesztési Bizottság illetékes.

 

 

Diósd, 2019.december 16.

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                                            Spéth Géza

                                                                                                           polgármester            

 


 


Összes esemény