+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. szeptember 26-án 16 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. szeptember 26-án 16 órakor

 

képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyterem

                         Diósd, Szent István tér 5.

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. augusztus 30 és 2019. szeptember 26-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester, Dr. Balogh Pál jegyző, Batyalikné dr. Papp-Váry Sára Ida, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke

 

4. Zaj és rezgésvédelmi helyi önkormányzati rendelet megalkotásához szükséges külső szakértő megbízására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

 

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

5. A Zöldfa Bölcsőde 2018 / 2019. nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal Dr. Kósi Brigitta intézményvezetőt kívánom meghívni.

6. A Diósdi Dió Óvoda 2018 / 2019 – es nevelési évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal Sánta Gáborné intézményvezetőt kívánom meghívni.

 

7. A Diósdi Dió Óvoda 2019 / 2020 - as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal Sánta Gáborné intézményvezetőt kívánom meghívni.

 

8. A városüzemeltetés létszámbővítésére

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

9. A 2020-2034 közötti időszakra a települési csatorna vízi-közmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon kívül Beier Gábor műszaki igazgatót kívánom meghívni.

 

10.  A 2020-2034 közötti időszakra a települési ivóvíz vízi-közmű rendszer 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.  Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon kívül Jónás József műszaki igazgatót kívánom meghívni.

 

11.  A Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/90, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

12.   A Diósd, Diófasor utca 3046/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

13.  A 2019. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatos önkormányzati kiadásokról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

14.  A „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz szükséges önerő biztosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

15. A védőnői pályázat elbírálásáról (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16.  Közös tulajdonnal kapcsolatos elvi döntés meghozataláról (később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

 

 

Diósd, 2019. szeptember 20.

 

                                                           Tisztelettel:      

 

                                                    Bogó László

                                                     polgármester                                                                                                                                                                           

 


 


Összes esemény