+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. augusztus 29-én 16 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. augusztus 29-én 16 órakor

 

képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyterem

                         Diósd, Szent István tér 5.

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. július 11-e és 2019. augusztus 29-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester, Dr. Balogh Pál jegyző, Batyalikné dr. Papp-Váry Sára Ida, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke

4. Diósd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) számú rendeletének II. számú módosítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

5. Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 34/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

6. A Víziközmű utólagos csatlakozás feltételeiről és a hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (12) bekezdése alapján

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

7. Az energetikai mérnöki szolgáltatásról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

8. Diósd Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata és aktualizálása

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

9. Beszámoló az érdi Szociális Gondozó Központ 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

10. A BURSA  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  2020.  évi fordulójához való csatlakozásról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

 

11. A védőnői pályázat kiírására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

12. A Diós Települések Fesztiváljának támogatására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

13. A Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett járműveket érintő üzembentartói jogosultság átadására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

14. Diósd Város Viziközmű Társulat elszámolása során felmerült egyes kérdésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.     

Meghívott: Sohajda Lajos az Elszámoló Bizottság elnöke, Printz János Károly Könyvvizsgáló

 

15. Diósd, Alsbach-Hähnlein téren kialakítandó körforgalom kivitelezésére

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.     

 

16. A Diósd, Zöldfa, Lovas, Vitéz, Huszár utcák szilárd burkolattal való ellátására irányuló útépítési együttműködési megállapodás megvalósításának támogatására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

17. A közvilágítással kapcsolatos villamos energia beszerzésére

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

18. Diósd, új temető-rész útjainak kiépítéséről és murvás burkolattal való ellátására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Diósd, 2019. augusztus 23.

 

                                                           Tisztelettel:      

 

Bogó László

                                              polgármester                                                                                                                                                                            

 


 


Összes esemény