+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. augusztus 8-án 8 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (5) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. augusztus 8-án 8.00 órakor

 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

 

Az ülés helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda

                         Diósd, Szent István tér 1.

 

 

NYÍLT ÜLÉS

 

Napirendi pontok:

 

1.) Az étkezési térítési díjakhoz kapcsolódó önköltségének megállapításáról

  •  

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

2.) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi, Szociális- és Sport Bizottság illetékes.

 

3.) A munkahelyi és vendégétkezés térítési díjának módosításáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi, Szociális- és Sport Bizottság illetékes.

 

 

4.) A  „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019”  pályázaton való részvételről és az ahhoz kapcsolódó döntésekről

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

Diósd, 2019. augusztus 7.

 

 

 

                                                            Tisztelettel:      

 

 

 

Bogó László

                                              polgármester                                                                                                                                                                            

 


 


Összes esemény