+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. július 11-én 17 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (5) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. július 11-én 17 órakor

 

rendkívüli képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal, Díszterem

                         Diósd, Szent István tér 1.

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

  1. A fák védelmének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

4. Polgármester jelentése az átruházott hatáskörben hozott pénzügyi átcsoportosításokról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

5. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

6. Hó-eltakarítási és Síkosság-mentesítési szolgáltató kiválasztására

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

7. Diósd Város illetékességi területén ellátandó 24 órás felnőtt és gyermek orvosi ügyeleti feladatok ellátására az Inter-Ambulance Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés módosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

8. Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés-módosítás tervezetére vonatkozó észrevételek megtárgyalására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

Meghívott: Sárközi Márta Tankerületi igazgató

 

9. A Diósd 1187/4. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

10. A védőnői pályázat kiírására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

11. Együttműködési megállapodás megkötése a Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel és a Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület támogatásáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

12. A szabadidős járőrszolgálat 2019. II. féléves támogatásáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Somodi Sándor rendőr őrnagy

 

13. A Diósdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 195/2019.(V.29.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

14. A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

15. Diósd, Kossuth Lajos utcában a Szent Gellért templomnál kialakítandó új, kiemelt gyalogátkelő kivitelezésére

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16. Közvilágítás korszerűsítéshez  tervellenőr megbízására

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

 

Diósd, 2019. július 9.

 

 

                                                            Tisztelettel:      

 

                                              Bogó László

                                              polgármester                                                                                                                                                                            

 


 


Összes esemény