+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. június 27-én 16 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. június 27-én 16 órakor

 

képviselő-testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár, Nagyterem

                         Diósd, Szent István tér 5.

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. május 30-a és 2019. június 27-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester, Dr. Balogh Pál jegyző

4. „Diósd Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes

5. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2019. év I. félévének tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

Meghívott: Balázsi István Gyula bizottsági elnök

6. Az  Érd és Térsége Csatorna Szolgáltató Kft. 2018. évi beszámolójáról, valamint a Diósd Város Önkormányzata által delegált Felügyelő Bizottsági tag beszámolójáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

7. Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2018. évi beszámolójáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

8. Diósd Város Víziközmű Társulat elszámolása során felmerült kérdésekről

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

Meghívottak: Sohajda Lajos, az Elszámoló bizottság elnöke, Printz János Károly könyvvizsgáló

 

9. Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

10. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi beszámolójáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

11. A Társasházak felújításának támogatására benyújtott pályázatok elbírálásáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

12. A Diósd 1804. hrsz. – Szent Gellért utca 6. szám alatti ingatlan használati megállapodásáról

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

13. Szűcs Anna alpolgármester asszony önálló képviselői indítványa egyes szűrővizsgálati díjak átvállalására

(írásban)

Előterjesztő: Szűcs Anna alpolgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes. 

 

14. A 154/2019. (IV.25.) számú diósdi öh. Diósd, Őszapó utcában kialakítandó játszótér megvalósítására című határozat módosítására

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

15. Diósd, Tisza u. – Petőfi Sándor u. útkereszteződésben kialakítandó új gyalogátkelő kivitelezésére

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes. 

 

 

 

Diósd, 2019. június 21.

 

 

 Tisztelettel:      

 

                                               Bogó László

                                              polgármester                                                                                                                                                          

 


 


Összes esemény