+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. május 29-én 16 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. május 29-én 16 órára, nyílt

képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

                         Diósd, Szent István tér 5.

 

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. április 17-e és 2019. május 30-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester, Dr. Balogh Pál jegyző, Batyalikné dr. Papp-Váry Sára Ida, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke

 

4.Diósd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

6. Virágos Diósdért rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

7.  A közterület felügyeletről szóló új önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

8. Tájékoztató Diósd Város lakosainak egészségügyi állapotáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Meghívott: Dr. Katona Ildikó járási tiszti főorvos, osztályvezető

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

9. Az egészségügyi alapellátást végző orvosokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

10. A Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

11. A Diósdi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

12. Az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

13.  A 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésérő

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Meghívott: Kiss Katalin védőnő, Dr. Vincze Krisztina családsegítő, Kovács Péter családsegítő, Somodi Sándor r. alezredes, Dr. Kósi Brigitta bölcsődevezető, és Sánta Gáborné óvodavezető

Az előterjesztés véleményezésére az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

14. Terv a Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeinek felhasználásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

15. Földmérési feladatok ellátására vonatkozó keretszerződés megkötésére

      (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16. A Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/63, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről

      Előterjesztő: Bogó László polgármester

 

17.  A Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/90, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

18. A Diósd, Diófasor utca 3046/3 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

       (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

19. Az Agárdi Popstanddal kötendő együttműködési megállapodásról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

20. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

     (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

21.) Interreg V-A Szlovákia-Magyarország- Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázatán történő indulásról és az önrész biztosításáról

      (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

22. Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására„ című pályázaton történő részvételre

  (írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

23. Hozzájárulás az UJM-856 forgalmi rendszámú Honda típusú motorkerékpár üzembentartói jogának Diósd Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részére történő alapítására

      (írásban)

   Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

24. A Diósd Város közigazgatási területére vonatkozó 2017. évi stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv felülvizsgálata és a szükséges módosítások elkészítésére

      (írásban)

   Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

25. A Diósd, Zöldfa, Lovas, Vitéz, Huszár utcák szilárd burkolattal való ellátására irányuló útépítési együttműködési megállapodás létrehozására

      (írásban)

     Előterjesztő: Bogó László polgármester

 Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat  Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

26. Diósd Város területén lévő buszmegállók fejlesztése, azok reklámcélú hasznosítására beérkezett pályázatok elfogadására

(írásban)

   Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

27. Diósd, 2756/5. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről

(írásban)

   Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

 

 

Diósd, 2019. május 23.

 

 

 

                                                           Tisztelettel:      

                                                                                            

 

                                                                                                      Bogó László

                                                                                                      polgármester                                                                                                                                                                            

 

 


 


Összes esemény