+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. május 13-án 17 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. május 13-án  17 órára

rendkívüli, nyílt

képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

 

Az ülés helye: Diósdi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda

 

 

Napirendi pontok:

 

1. Javaslat a Diósdi Polgármesteri Hivatal létszámkeretén belüli belső átcsoportosításra

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

2. Az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

3. Diósd, Tátika utca szilárd burkolattal való ellátására irányuló útépítési együttműködési megállapodás létrehozására

Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

4. Diósd, Kerecsen utca szilárd burkolattal való ellátására irányuló útépítési együttműködési megállapodás létrehozására

Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

5. Diósd városban aszfaltozási munkák megrendelésére

Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

6. Diósd, Árpád-házi lakópark 1380/17, 1380/45, 1380/63, helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredményéről

(írásban)

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

Diósd, 2019. május 10.

 

 

 

                                                           Tisztelettel:      

                                                                                            

 

                                                                                                                                       Bogó László

                                                                                                                                       polgármester                                                                                          

 


 


Összes esemény