+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. április 25-én 17 órakor

Meghívó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva, valamint a Képviselő–testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9. § (2) bekezdése alapján Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületét

 

2019. április 25-én 17 órára

 

nyílt

képviselő - testületi ülésre összehívom.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 3. számú függelékében meghatározott feladatkörök szerint lettek a bizottsági napirendek meghatározva.

 

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház, Nagyterem

 

Napirend előtt:

 

A Helyi Választási Bizottság 1/2019.(IV.16.) határozatának ismertetése, Kővári Tibor Tamás eskütétele

Előadó: Könyvesné dr. Tóth Beáta Helyi Választási Bizottság elnöke

 

Napirendi pontok:

 

  1. Beszámoló a 2019. március 29-e és 2019. április 15-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

3. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

 

Előterjesztő: Dr. Balogh Pál jegyző, Bogó László polgármester

 

 

 

4. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

5. A Diósdi Sport Díj alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

6. A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására – I. forduló

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetve a Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság illetékes.

 

7. Az egészségügyi alapellátást végző orvosokkal kapcsolatos döntések meghozataláról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság illetékes.

 

8. Beszámoló a Diósdi Rendőrőrs 2018. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Somodi Sándor őrsparancsnok

 

9. Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Paszternák Lászlóné elnök

 

10. A Zöldfa Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására irányuló pályázat kiírására és előkészítő bizottság megválasztására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, a Kulturális és Közművelődési Bizottság, továbbá az Egészségügyi, Szociális, Sport Bizottság illetékes.

 

11. A Diósdi Városgazda Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Koscsó Diána ügyvezető

 

12. A Diósd, belterület 2614/2 hrsz-ú ingatlan társasházi alapító okiratának jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

13. Kárpátaljai Szövetség támogatási kérelméről - rehabilitációs tábor pénzbeli támogatásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

14. 2019. évi hittantábor megrendezésének pénzbeli támogatásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

15. Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről - 2019. évi Magyar Iskolaválasztási Program

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

16. Diósd Város Önkormányzat részére közérdekű kötelezettségvállalás elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

17. A 2019. évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos önkormányzati kiadásokról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

18.  Az önkormányzati rendkívüli támogatás tárgyú pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

Meghívott: Könyvesné dr. Tóth Beáta

 

19.  Diósd, Őszapó utcában kialakítandó játszótér megvalósítására

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

20.A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton történő részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

21. Diósd Város területén útburkolati jelek felújító festéséről
Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

22. A víziközmű-vagyon vagyonértékelésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

23. Aszfaltozási munkák megrendelésére
Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

24. A lakótelep zöldfelületei gondozásának vállalkozási szerződés útján történő ellátásáról

Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság illetékes.

 

25. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint a  Kulturális és Közművelődési Bizottság összetételével kapcsolatos döntések meghozatalára

Bogó László polgármester

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi, Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, valamint a Kulturális és Közművelődési Bizottság illetékes.

 

 

 

Diósd, 2019. április 17.

 

 

 

                                                           Tisztelettel:      

                                                                                            

 

                                                                                                      Bogó László

                                                                                                    polgármester                                                                                                                                                                            

 


 


Összes esemény