+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. február 14-én 17 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2019. február 14-én 17 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

01. beszámoló a 2018. december 13-a és 2019. január 31-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László


02 beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bogó László04 Diósd Város Önkormányzat 2019. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól

Előterjesztő: Bogó László


05 Diósd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Előterjesztő: Bogó László


06 az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények működési rendjéről szóló 27/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Bogó László


07 a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására, I. FORDULÓ

Előterjesztő: Bogó László


08 a társasházak felújításának támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László10 a polgármester 2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László


11 a műszaki szakértői szerződés alapján a ZOLLÁR Bt. fél éves tevékenységének beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László


12 Diósdi Dió Óvodával kapcsolatos fenntartói döntések meghozataláról

Előterjesztő: Bogó László


13 a Zöldfa Bölcsődébe történő jelentkezés módjának, a bölcsődei beiratkozás 2019/2020. nevelési évre vonatkozó időpontjainak és a bölcsődei felvételi körzetnek a meghatározásáról

Előterjesztő: Bogó László15 a Diósdi Polgármesteri Hivatal és a Diósdi Dió Óvoda gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei közötti munkamegosztási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Bogó László


16 a Diósd, belterület 1923. hrsz-ú kivett közterület művelési ágú földrészlet kivett beépítetlen területté és üzleti vagyon körébe történő átsorolására és értékesítésre kijelölésére

Előterjesztő: Bogó László


17 Diósd Város Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László


18 Kulturális és Közművelődési Bizottság új bizottsági tagjának megválasztásáról

Előterjesztő: Bogó László


19 Diósd Város Önkormányzatának véleménye a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának tervezetéről

Előterjesztő: Bogó László


Sürgősségi előterjesztés- Diósd Polgárőr Egyesület működésével összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Bogó László


sürgősségi előterjesztés- Diósd, Diófasor utca 3046/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményéről

Előterjesztő: Bogó László


Sürgősségi ELMŰ 20 kV-os szabadvezetékes hálózat kiváltása Kavicsos utcában földkábelre

Előterjesztő: Bogó László


 


 


Összes esemény