+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2019. január 31-én 17 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2019. január 31-én 17 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

01. beszámoló a 2018. december 13-a és 2019. január 31-e között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László


03. Beszámoló az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László
06. a szennyvízelvezető hálózatra történő közműcsatlakozáshoz nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 28/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Bogó László


07. a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László


08. Diósd Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti Együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Bogó László


09. beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2018. év II. félévének tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László


10. a 2019-2022 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László


11. a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkájáról szóló beszámoló jóváhagyására

Előterjesztő: Bogó László
14. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az érdi székhelyű Szociális Gondozó Központ között megköttetett, a házi segítségnyújtásra és családsegítésre, valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó háromoldalú Szolgáltatási Szerződések módosításának kezdeményezésére

Előterjesztő: Bogó László
17. Diósd, belterület 1684. hrsz-ú kivett árok művelési ágú földrészlet kivett beépítetlen területté történő átsorolására és értékesítésre kijelölésére

Előterjesztő: Bogó László


18. az ingyenes jogsegélyszolgálatról

Előterjesztő: Bogó László02. beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bogó László


Pénzügyi Településfejlesztési és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Bogó László


Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Bogó László


Kulturális és Közművelődési Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Bogó László


Partnertelepüléseket és Külkapcsolatokat Koordináló Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Bogó LászlóSürgősségi indítvány- a Diósdi Torna Club támogatási kérelméről

Előterjesztő: Bogó László


 


 


Összes esemény