+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2015. október 28-án 14 óra 42 perckor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2015. október 28-án 14 óra 42 perckor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László


2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bogó László


3. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


5. A Közösségi Együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletről

Előterjesztő: Bogó László


4. A községi címer és zászló alkotásáról és hasznosításáról szóló 1/1993. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


6. Az építményadó és telekadóról szóló rendelet módosításáról

Előterjesztő: Bogó László

10. Az eljárás lezárása és nyertes ajánlattevő kiválasztása a kivitelezési szerződés keretében a 462. és 463 hrsz szám alatti kőbánya (sziklafal) beomlásának helyreállítása és a Vis maior támogatás keretében tárgyú közbeszerzése eljárásban

Előterjesztő: Bogó László


11. Közbeszerzési elkjárás lefolytatása Diósd Város Önkormányzata ingyenes havilapjának kiadására vonatkozó feladatok ellátása tárgyában

Előterjesztő: Bogó László


12. Közbeszerzési eljárás lefolytatása a diósd Város Önkormányzata közétkeztetési feladtainak ellátása tárgyában

Előterjesztő: Bogó László


13. A kormány által Diósd Város részére engedélyezett hitelfelvételhez a banki hitel folyósításának feltételeiről (Később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Bogó László


14. Hitelszerződés módosítása, kiiegészítése a Disódi Viziközmű Társulattal )Később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Bogó László


15. Településrendezési terve felülvizsgálatával kapcsolatban

Előterjesztő: Bogó László


16. A Diósdi Városgazda Kft. közszolgátlatások végzésére irányuló megbízási szerződésének módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


17. Diósd, Sashegyi u. 3. számra szorgalmi jog bejegyzés

Előterjesztő: Bogó László


18. Diósd Város közlekedési problémáiról

Előterjesztő: Bogó László


19. Születésfa-program elindítása

Előterjesztő: Bogó László


20. Tájékozttó a Polgármesteri hatáskörben kifizetett szoc. segélyekről

Előterjesztő: Bogó László
 


 


Összes esemény