+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-22

Képviselő testületi ülés
2018. december 13-án 17 órakor

Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

Meghívó

Diósd Város Önkormányzat Képviselő testületét

2018. december 13-án 17 órakor

Soros Képviselő testületi ülésre összehívom

Az ülés helye: Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár

2049 Diósd, Szent István tér 5.

Napirendi pontok nyílt ülés keretében:

01 Beszámoló a 2018. november 30-a és 2018. december 13-a között történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Bogó László


02 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Bogó László


03 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Bogó László


04. Diósd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II. 22.) önkormányzati rendeletének III. számú módosítására

Előterjesztő: Bogó László


05 a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Bogó László


06. az Önkormányzat által fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 23/2008. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


07. tájékoztató Diósd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

Előterjesztő: Bogó László09. a 2019. évi rendezvénynaptár elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László


10. a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


11. a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának, valamint könyvtárhasználati szabályzatának módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


12. a Nemzetközi kapcsolatok 2019. évi programtervéről

Előterjesztő: Bogó László


13. a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról

Előterjesztő: Bogó László


14. az Érdi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési szerződés 1. módosítása

Előterjesztő: Bogó László

1544192696_2541_1 tulajdoni lap.jpg 1544192686_2614_2 tulajdoni lap.jpg 1544192696_2541_1 tulajdoni lap.jpg 1544192686_2614_2 tulajdoni lap.jpg
17. a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton történő részvételre

Előterjesztő: Bogó László


18. a közvilágítással kapcsolatos közbeszerzési eljárásban szakértő megbízására

Előterjesztő: Bogó László


19. A közterületek tisztántartásáról, a háztartási hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítása (tűzgyújtási tilalom) – tájékoztató a beérkezett lakossági javaslatokról

Előterjesztő: Bogó László


20. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 6. számú módosításáról

Előterjesztő: Bogó László


21. beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2018. év I. félévének tevékenységéről

Előterjesztő: Bogó László 


 


Összes esemény