KEF

kef molino.jpg
2018-02-08 06:21:33

Mi az a KEF? Célkitűzések és alapvető feladatok

Diósdon 2014. év végén önkormányzati kezdeményezésre kelt életre a helyi szakma képviselőjéből álló „kerekasztal beszélgetés”, melynek elsődleges célja, hogy felmérjük a különböző devianciákra vonatkozó problémákat, annak okait és találjunk rájuk megoldást, preventív intézkedéseket eszközöljünk együtt. A kerekasztal beszélgetéshez orvosok, pedagógusok, védőnők, pszichológusok, a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, egyház képviselői is csatlakoztak.

 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet idén kiírt pályázata alapján a fenti kezdeményezés „formát öltött”, így jött létre a diósdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (rövidítve: KEF).

A diósdi KEF egyrészről a Nemzeti drogellenes stratégia Tiszta Tudat 2013-2020 című dokumentummal összhangban végzi tanácsadó és egyeztető munkáját, másrészről ezen is túl kívánunk mutatni: minden, a családokat, gyermekeket érintő deviáns magatartás következményeire felhívni a figyelmet, a mai kor egészséges életvitelét ferdítő problematika ellen gyakorlatias eszközökkel fellépni.

           

            A KEF egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse, népszerűsítse és koordinálja a városban zajló szenvedélybetegségek terjedését megelőző tevékenységeket.

Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét. Javaslatot tesz, ajánlásokat fogalmaz meg az esetleges párhuzamosságok elkerülése érdekében.

 

            Kiemelt feladata, hogy támogatja az „alulról jövő” kezdeményezéseket. Szakmai ajánlóként koordinálja és elősegíti a pályázatokon való helyi részvételt.

 

 

 

            A fórum tevékenységével, szakmai munkájával kapcsolódik az országos programokhoz. 

A Fórum elérhetősége:

levél :                          2049 Diósd Szent István Tér 1.

tel./fax:                      

Internet:                     www.diosd.hu

e-mail:                        sacibuilt@t-online.hu

kontakt személy:        Bárdyné Dr. Schneider Sarolta

 

 

Aki a KEF munkáját érintő tényleges problémáról tud, vagy megoldandó feladatot lát, e-mailben kérem, jelezze!