Eötvös József Általános Iskola

2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 14.

Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola

Cím: 2049 Diósd, Gárdonyi Géza u. 14.

Telefon: Nagy Épület: 06 (23) 381-041 ; Kis Épület: 06 (23) 381-850

Fax: 06 (23) 545-160

Weboldal: www.diosdiamk.hu

E-mail cím: eotvosamk@gmail.com

OM 032354

Vezető: Leszák Ferenc igazgató

 

Az Eötvös József Általános Iskola Diósd város
legnagyobb intézménye: 8 évfolyamos általános iskola.

 

Fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Érdi Tankerület, tankerületi igazgató: Sárközi Márta.

A működtetés feladatait Diósd Város
Önkormányzata látja el.


 

Intézményünkben nagy sikerrel működik a sóskúti
Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola. Közel 100 tanulónk képzése
folyik a különböző tanszakokon. Szolfézs, zongora, furulya, gitár, citera,
hegedű, fúvós hangszereken. A zeneiskola évente több koncertet is rendez,
melyeken élvezhetjük tanulóink műsorait, megfigyelhetjük fejlődésüket.


 

Szervezett keretek között megkezdtük a néptánc
oktatását a százhalombattai Pesovár Ferenc Művészeti Iskola nevelőinek
közreműködésével. Közel 60 tanulónk részesül színvonalas művészeti nevelésben
ezen a téren is.


 

Szabvány méretű tornacsarnokunk kihasználtsága
maximális, sportudvarunkra valamennyien büszkék vagyunk.

A közművelődési feladatokat, az un. „nagy
rendezvényeket" csak a tornacsarnokban tudjuk megtartani. A csarnok
akusztikája, méretei miatt csak a bálok, táncos rendezvények kapnak itt helyet.

 

A nevelőtestület lelkiismeretes, az iskoláért, a
tanulókért szívesen dolgozó, jól felkészült pedagógusokból áll. Munkánkat
odaadóan dolgozó gazdasági, technikai munkatársakkal tudjuk ellátni.


 

Kiegyensúlyozott a gyermek- és ifjúságvédelmi munka.
A felelős pedagógus az osztályfőnökökkel és a fenntartó önkormányzattal
együttműködve segíti a rászorulókat /családjukat/ a törvényben biztosított
támogatásokon túlmenően is.


 

A napközis csoportok tanulási foglalkozásain
következetesen megtanítjuk a tanulási technikákat. Folytatjuk a „klub-napközis"
szervezési forma alkalmazását.


 

Oktató - nevelő munkánk során kialakítjuk
tanulóinkban az egészséges életmód iránti igényt. Ebben továbbra is segítséget
várunk az iskola orvosától, a védőnőtől és külső előadóktól is.


 

Az anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata az
alapkészségek - az olvasás, a helyesírás és a szóbeli kifejezőképesség -
kialakítása, fejlesztése. Differenciáltan kell foglalkoztatnunk tanulóinkat,
ebben a munkában nagy segítséget jelent logopédusaink lelkiismeretes munkája.

Nyitvatartás

Nincs adat

Térkép