Tájékoztató a helyi adókkal és a gépjármű adóval kapcsolatosan

Kedves Diósdiak!

 

Az alábbiakban az önkormányzati Adóhatóság tájékoztatóját olvashatják a magánszemélyek adófizetési határidejének módosulásáról. Kérem Önöket, hogy a találkozások számának csökkentése érdekében amennyiben lehetséges befizetéseiket ne postai csekken, hanem elektronikus úton, a tájékoztatóban leírtak módokon teljesítsék.

A gépjárműadóval kapcsolatos adózási feladatokról a NAV tájékoztatóját olvashatják.

 

Tisztelettel:

Spéth Géza polgármester

 

 

Helyi adók (építményadó, telekadó)

 

A veszélyhelyzetre és a hozzá kapcsolódó szigorításokra való tekintettel Diósdon 2021. március 31-ig lehet a magánszemélyeknek pótlékmentesen megfizetni az építményadó és telekadó 2021. I. félévi kötelezettségét az eredeti március 16-i határidő helyett.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy fizetési kötelezettségeket - adóalanytól függően - az egyenlegértesítőben megadott számlákra átutalással, csekkel, vagy az E-Önkormányzati Portálon bankkártyával is teljesíthetik.

 

Gépjárműadó

 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a NAV veszi át.

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. A gépjárműadó első részletét a kapott határozat alapján 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

 

A mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

A gépjármű elidegenítését (adás-vétel), telephely változását továbbra is a Kormányablakban kell bejelenteni mindkét félnek.

 

A részletekről a NAV honlapján /https://www.nav.gov.hu/ tájékozódhatnak.