Polgármesteri Hivatal Hatósági ügyintéző pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 2.
Frissítve: 2022-04-20 08:13:16

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános igazgatási ügyek ügyintézése, intézményi feladatok ellátása. Ügyfélszolgálati feladatok helyettesítése, ellátása. Társasházak törvényességi felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       anyakönyvi szakvizsga
 •       közigazgatásban szerzett - legalább 1 év szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       -kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 •       -iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 •       -hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 •       -nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polányiné Bangó Margit nyújt, a 0620/224-1895 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1958-7/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Hatósági ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonást, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§(1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkört gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59.§(5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       -Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2022. április 15.