+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-18

Pénzügyi Irodavezető - Gazdasági Vezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 14.

Diósdi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Irodavezető - Gazdasági Vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előkészíti és ellenőrzi az Önkormányzat költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról. Gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a szakmai szervek részére szükséges beszámolók, előterjesztések, javaslatok, információs adatszolgáltatások elkészítéséről. Felelős az Önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő önkormányzati intézmények pénzügyi, számviteli feladatainak határidőben történő, pontos ellátásáért. Pénzgazdálkodási jogköröket gyakorol, a jogkör jegyzékben meghatározottak alapján. Felelősséggel tartozik az év végi beszámoló, mérleg elkészítéséért. Kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval. Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az iroda feladatkörébe tartozó szabályzatok tervezeteit.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, felsőfokú szakirányú végzettség , mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP szakrendszer ismerete - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 • nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Simon Mária nyújt, a jegyzo@diosd.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1958-17/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Irodavezető - Gazdasági Vezető.
 • Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§(1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén a kinevezésre az 59.§(5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • -Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2022. szeptember 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 


Összes esemény