Partnerségi Egyeztetés

 

Tájékoztatás Diósd településrendezési eszközeinek módosításáról

önkormányzati és lakossági igények megvalósítása érdekében

Diósd Város Önkormányzata a 16/2021. (III.24.) számú Polgármesteri határozatával döntött Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosításáról. A határozat és mellékletei Diósd kisebb területére vonatkozó módosítási igényt sorol fel.

 

A településrendezési eszközök módosításának fő célja

A város településrendezési eszközeinek részleges – a településszerkezeti tervre, a Helyi Építési Szabályzatra és a Szabályozási Tervre egyaránt kiterjedő – módosítása egyrészt az Önkormányzat, másrészt az érintett területek tulajdonosainak – Önkormányzattal egyeztetett – szándékaival összhangban, a meglévő és tervezett állapot figyelembevételével készült, és az alábbi módosító javaslatok kerültek benne megfogalmazásra:

 

Lakossági igények:

 • A 1784. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú Szent Gellért utca területéből kiszabályozás és a 1875/1. hrsz. alatti, Lke-7 lakóövezeti telekhez csatolás.
 • KÖu-3 szabályozás levétele – a 1404/2 hrsz. alatti (Szabadság, Kőbányai utca csomópont mellett) ingatlanról a 286/2019. (VIII.29.) diósdi öh. értelmében
 • A 2318/2 hrsz. alatti ingatlan (Petőfi S. u. 25.) átsorolása Gksz-1-ből Vt-2-be.
 • Az 1941 és 1942/1 hrsz. alatti telkek átsorolása Lke-16-ból Lke-6-ba

Önkormányzati igények:

 • Szabályozási vonal levétele Gyár utca közepén 2999 hrsz. önkormányzati ingatlanról.
 • A 2469 hrsz.-ú, Vi-1-es övezeti besorolású óvoda és a 2475 hrsz.-ú, Ln- 2 övezeti besorolású lakótelep közötti határ újraszabályozása.
 • HÉSZ előírásainak több ponton történő módosítása
  • HÉSZ 1/A. § 20. pont esetei közül az utolsó „térnyerés” lehetőség törlése.
  • HÉSZ 26. § (5/B) bekezdésben az „Amennyiben műszakilag szükséges, a rendeltetések közötti dilatációs hézag hossza legalább 6,0 méter legyen.” helyett „A dilatációval elválasztott rendeltetések közötti átfedés hossza vízszintesen legalább 6,0 méter legyen.” szövegcsere.
  • HÉSZ 36. § (9) c) pont ca) alpontjában vagy új alpontban az Lke-10 és Lke-11 építési övezetekre vonatkozóan a 9,5 m minimális szélesség módosítása 8,0 m-re.
  • A lakó-, a településközpont vegyes és az intézményterületek építési övezeteiben a gépkocsi elhelyezés szabályainak módosítása.
  • A településközpont vegyes terület Vt-1 jelű építési övezetében a lakásszám meghatározása.
  • A településközpont vegyes terület Vt-1 jelű építési övezetében a földszinten elhelyezhető rendeltetések szabályozása.
  • Az ipari gazdasági területeken elhelyezhető rendeltetések szabályozása.
  • A temető K-T jelű építési övezete paramétereinek a módosítása.

 

Diósd város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos előzetes önkormányzati intézkedések, az egyeztetési eljárás menete

A településfejlesztési eljárás teljes eljárásban valósul meg. A 314/2012.(XI. 8.)  Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés szerint tárgyalásos eljárás esetén a településrendezési eszközök elkészült tervezetét az elfogadás előtt véleményeztetni kell. Az államigazgatási szervek előzetes állásfoglalását, adatszolgáltatását megkértük, a terv a megküldött adatszolgáltatások figyelembevételével elkészült.

Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a 19/2017. (IX. 28.) sz. önk. rendeletben foglalt állást.

Fentiek alapján jelen munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása során az Önkormányzat ezúton biztosítja a lakosság és egyéb érintettek számára a véleményezés lehetőségét. A tervmódosítás dokumentációja az alábbi linken, és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben megtekinthető.

https://diosd.hu/storage/uploads/2022/01/zoz5BJ7wZqH70lgppUJLK1RaCsNDS8YR33OfVfpG.pdf

 

A részletes tájékoztatás érdekében

Lakossági fórumot tartunk

 1. január 25-én kedden 15:00 órakor a

Kék Géza Művelődési Házban.

(2049 Diósd, Szent István tér 5.)

 

A lakossági fórumon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges vagy emailben az onkormanyzat@diosd.hu címen, vagy személyesen a Diósdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben. A regisztrációhoz kérjük adják meg nevüket, címüket, telefonszámukat, e-mailcímüket. A regisztráció határideje 2022. január 21. péntek, 10 óra.

Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon (Diósd Város Önkormányzatának címezve - 2049 Diósd, Szent István tér 1.) vagy elektronikusan lehet megtenni onkormanyzat@diosd.hu címen.

 

 

Dr. Kósa Balázs

 városi főépítész