+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-30

Pályázat - Ügyfélszolgálati ügyintéző

Pályázat Ügyfélszolgálati ügyintéző munkakör betöltésére.

 

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélszolgálati és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, ASP iratkezelői rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         -fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 •         -iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 •         -hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 •         -nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 •         -nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polányiné Bangó Margit nyújt, a 0620/224-1895 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374-5/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Ügyfélszolgálati ügyintéző.
 •         Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonást, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánitásának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59.§(5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         -Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2021. március 23.

 


 


Összes esemény