+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-02-26

Pályázat Pénzügyi Irodavezető - Gazdasági Vezető

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Irodavezető - Gazdasági Vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előkészítteti és ellenőrzi az Önkormányzat költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról. Gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a szakmai szervek részére szükséges beszámolók, előterjesztések, javaslatok, információs adatszolgáltatások elkészíttetéséről. Felelős az Önkormányzat, a Hivatal és az önállóan működő önkormányzati intézmények pénzügyi, számviteli feladatainak határidőben történő, pontos ellátásáért. Pénzgazdálkodási jogköröket gyakorol, a jogkör jegyzékben meghatározottak alapján. Felelősséggel tartozik az év végi beszámoló, mérleg elkészítéséért. Kapcsolatot tart a könyvvizsgálóval. Elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti az iroda feladatkörébe tartozó szabályzatok tervezeteit.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Mérlegképes könyvelő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       ASP szakrendszer ismerete - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       -kttv fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 •       -iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 •       -hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 •       -nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 •       -nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polányiné Bangó Margit nyújt, a 0620/224-1895 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1958-14/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi Irodavezető - Gazdasági Vezető.
 •       Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A pályáztató fenntartja magának a visszavonást, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén a kinevezésre az 59.§ (5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       -Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2022. július 13.

 


 


Összes esemény