+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-27

Pályázat - Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Behajtáshoz közút kezelői hozzájárulás ügyintézése. Önkormányzati karbantartások, felújítások, beruházások végrehajtásának műszaki támogatása, a kivitelezéshez szükséges felmérések és költségvetések készítése. Kapcsolattartás a vállalkozókkal, munkaterület átadás-átvétele.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,
 •         Büntetlen előélet,
 •         Középiskola/gimnázium,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Emelt szintű szakképesítés, -útépítési-mélyépítési területen szerzett kivitelezési és szakmai tapasztalat,,
 •         szakirányú műszaki gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         -fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 •         -iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 •         -hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 •         -nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 •         -nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polányiné Bangó Margit nyújt, a 0620/224-1895 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374-7/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.
 •         Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Diósd Város Honlapja:www.diosd.hu-2021.04.06. honlapon szerezhet.

 


 


Összes esemény