+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-05-28

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóhatósági feladatok nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása ASP szakrendszerben, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       felsőfokú képesítés,
 •       közigazgatásban szerzett - legalább 2-3 év szakmai gyakorlat,
 •       ASP szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján,
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi), vagy igazolás a megkéréséről,
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
 •       nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 •       nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Diósdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2049 Diósd, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Dr. Simon Mária Jegyző részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonást, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1.) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59. § (5.) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Diósd Város Honlapja: www.diosd.hu - 2020. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi illetményalap meghatározásáról szóló 399/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletében a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 54.000 Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület egységesen valamennyi közép és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapított meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20-30 %-a.

 

 


 


Összes esemény