+6
°
C
Max.:+6
Min.:+3
Cs��
P��n
Szo
Vas

2024-06-18

Hirdetmény a 2023/2024. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1) bekezdésében, továbbá a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. §- ában foglaltak alapján: 

értesítem, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje: 

2023. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 18 óráig,

2023. április 21-én (pénteken) 8 órától 17 óráig. 

A tankötelezettsége teljesítését 2023. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. 

A 2023/2024. tanévre történő beiratkozás során a szülőnek/ gondviselőnek szükséges személyesen megjelennie az intézményben. 

Fontos alapelv, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. 

Az első évfolyamra történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot és a lakóhelyet igazoló hatósági igazolvány;
  • a szülő/törvényes képviselő személyazonosító igazolványa. 

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a KRÉTA rendszer e- Ügyintézés előzetes jelentkezésre (nem beiratkozás) alkalmas szülői felülete, amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy elektronikus úton előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába, elősegítve a rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés megvalósulását (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap). Az elektronikus előzetes jelentkezés esetén is nélkülözhetetlen a személyes megjelenés és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása. 

A felvételről az iskola intézményvezetője dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

A kötelező felvételt biztosító iskolák körzete megtalálható az Érdi Tankerületi Központ honlapján:

http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2023-2024-tanev-erd

 

Az Oktatási Hivatal kereső felületén megtalálható a gyermek körzetes iskolája:

https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index 

 


 


Összes esemény