Felhívás Diósdi Sport Díjra való jelölésre

A Diósdi Sport Díj alapításáról és adományozásáról szóló 13/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelettel Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sport területén végzett kimagasló teljesítmény elismeréseként „Diósdi Sport Díjat” (továbbiakban: „Sport Díj”) alapított.

 

A „Sport Díj” adományozható kiemelkedő hazai illetve nemzetközi sportteljesítményért, felnőtt illetve utánpótlás korcsoportban, diósdi illetékességű személynek.

 

Évente három „Sport díj” adományozható az alábbiak szerint:

  1. a) egy felnőtt korú sportoló részére,
  2. b) egy utánpótlás korú sportoló részére,
  3. c) egy csapat részére.

 

A „Sport Díj” odaítélésére írásban, indokolással ellátva javaslatot tehetnek:

  1. Diósdi székhelyű oktatási-nevelési, kulturális intézmények vezetői,
  2. sportszervezetek,
  3. Diósdi székhelyű, vagy Diósdon tevékenységet folytató civil szervezetek,
  4. a képviselő-testület tagjai,
  5. a képviselő-testület állandó bizottságai,
  6. valamint írásban benyújthatják javaslatukat az érintett sportolók is.

 

A javaslatot 2021. augusztus 20-ig lehet Diósd Város Képviselő-testületének címezve, Diósd Város Polgármestere részére benyújtani.

 

A „Sport Díj” odaítélésénél a megelőző naptári év eredményei vehetők figyelembe, az odaítélésére a bíráló bizottság tesz javaslatot és a Képviselő-testület dönt.

A díjat a Polgármester adja át a Szent Gellért hét keretén belül.