Felhívás Diósd Városért Díjra való jelölésre

A Diósd Városért Díj alapításáról szóló 32/2018.(XI.05.) önkormányzati rendelettel Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, továbbá Diósd település fejlődéséért, környezetének védelméért huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére „Diósd Városért Díj” elnevezéssel díjat alapított.

Diósd Városért Díj (továbbiakban díj) adományozható azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a város és természeti környezetének védelméhez áldozatos és kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak, és ezzel a település fejlődését elősegítették.

A díjban részesülhet aki:

 1. Diósd város településfejlesztésében, környezetének védelmében maradandót alkotott, illetve tevékenységével a város általános fejlődését, környezetének védelmét elősegítette,
 2. kiemelkedő pedagógiai (oktató-nevelő) munkájával, tehetséggondozással járult hozzá a település fejlődéséhez, a fiatalok neveléséhez,
 3. kiemelkedő eredményt ért el a közművelődési munka, és a sport-élet irányításában, az ifjúság művelődéséért, egészséges neveléséért végzett munkában,
 4. munkájával hozzájárult a humánus és magas színvonalú egészségügyi ellátás megteremtéséhez, a szociális ellátás érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki,
 5. a közszolgálat, az államigazgatási munka helyi megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtott,
 6. művészeti tevékenységével (zenei, képzőművészeti, irodalmi stb.) kiemelkedő teljesítményt nyújtott, vagy
 7. a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

A Diósd Városért Díj megosztva is adományozható, de személyenként csak egy alkalommal.

A díj odaítélésére javaslatot tehetnek:

 1. az önkormányzat bizottságai
 2. a városban működő civil szervezetek
 3. a polgármester,
 4. a jegyző,
 5. a városban működő intézmények vezetői, és
 6. az önkormányzati képviselők.

Az adományozásra vonatkozó, indokolást tartalmazó írásos javaslatot 2021. augusztus 20-ig  lehet benyújtani a polgármesterhez, az odaítélésről a Képviselő-testület minősített többséggel határoz.

A díj átadására minden évben a Szent Gellért Hét ünnepségsorozat megnyitó ünnepségén kerül sor, a díjat a polgármester adja át.