Ebösszeírás

Felszólítás ebösszeírásra

Tisztelt Ebtartó!

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet szerint az állattartó köteles minden 3 hónapnál idősebb ebet veszettség ellen évente beoltatni.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény szerint az eb tartási helye szerinti illetékes önkormányzat a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Fentiek értelmében 2021. május 1 és július 31 között ebösszeírásra kerül sor Diósdon!

 Tájékoztatom, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása, a veszettség oltás, illetve a transzponder hiánya az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Kormányrendelet alapján bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • történhet online módon, ügyfél kapun keresztül az E-Önkormányzati Portálon található adatlap kitöltésével; vagy
  • papír alapon a Hivatalnál kihelyezett postaládába történő helyezéssel; vagy
  • postai úton: 2049 Diósd, Szent István tér 1. címen. melyhez a szükséges adatlap elérhető www.diosd.hu weboldalon;

További tájékoztatást a 06-23-545-550 telefonszámon vagy az onkormanyzat@diosd.hu e-mail címen kaphatnak.

Együttműködésüket köszönöm!

 

    Simon Mária  

    Diósd Város Önkormányzatának

Jegyzője