Álláshirdetés

védőnő munkakör betöltésére
Frissítve: 2020-10-09 10:44:58

Diósd Város Önkormányzat

                     a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Diósd Város Önkormányzat

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői feladatok ellátásáról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság
 •       cselekvőképesség
 •       büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
 •       egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       B kategóriás jogosítvány
 •       saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       részletes szakmai önéletrajz
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Spéth Géza részére a onkormanyzat@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat nyerteséről Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Diósd Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 3 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.