Álláshirdetés

Hatósági és vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére
Közzétéve: 2020-08-31 16:14:00
Frissítve: 2020-08-31 16:15:47

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Hatósági és vagyongazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Végzi az önkormányzati vagyon működtetésével, hasznosításával kapcsolatos előkészítő, koordináló és végrehajtó feladatokat. Vagyonkataszter vezetése. Behajtási engedélyek kezelése. Közút-kezelővel és a közmű szolgáltatóval való kapcsolattartás. Egyéb vagyongazdálkodási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       önkormányzati területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       együttműködő készség, szakmai elhivatottság
 •       jó kommunikációs készség
 •       önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 •       hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről
 •       hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 •       nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 •       nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton dr. Simon Mária részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi illetményalap meghatározásáról szóló 399/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletében a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 54.000 Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület egységesen valamennyi közép és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapított meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20-30 %-a.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.