Diósdi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Diósdi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezető munkakör betöltésére.
Frissítve: 2020-10-09 09:27:58

 

 

<script language="javascript" type="text/jscript"> function window.onbeforeprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; } function window.onafterprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML='

'; }

 

Diósdi Polgármesteri Hivatal

 

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 25. pont II. besorolási osztályba tartozó anyakönyvi feladatkörben ellátandó feladatok.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi feladatok teljes körű ellátása, hagyatéki eljárások teljes körű lefolytatása. Ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek döntésre történő előkészítése, hatósági bizonyítványok kiállítása. Népesség-nyilvántartással, lakcím-bejelentéssel, címnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása. Állampolgársági, névváltoztatással kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

        Teljeskörű anyakönyvi szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        önkormányzati területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

        ASP rendszer ismerete

 

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz munkavégzés,

        együttműködő készség, szakmai elhivatottság,

        jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton dr. Simon Mária részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor, ha nem áthelyezéssel történik, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója hat hónap próbaidőt köt ki. A fennálló jogszabályi feltételek esetén kinevezésre az 59. § (5) pontja az irányadó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

        Diósd Város Honlapja

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi illetményalap meghatározásáról szóló 399/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletében a Diósdi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően 54.000 Ft-ban határozta meg. A Képviselő-testület egységesen valamennyi közép és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapított meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20-30 %-a.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.