Diósdi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Kommunikációs referens munkakör betöltésére

Diósdi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Diósdi Polgármesteri Hivatal Kommunikációs referens munkakör betöltésére.
Frissítve: 2020-10-09 12:39:29
Megtekintés <script language="javascript" type="text/jscript"> function window.onbeforeprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; } function window.onafterprint() { document.getElementById('Button1').innerHTML=''; }

Diósdi Polgármesteri Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Diósdi Polgármesteri Hivatal

Kommunikációs referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2049 Diósd, Szent István tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 29. „Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör” I. besorolási osztályban.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Részt vesz az önkormányzat és külső környezete ( civil szervezetek, állampolgárok, testvér telepelülések) információs kapcsolatainak szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában; - Feladatkörét illetően gondoskodik a lakossági információszolgáltatásról, hirdetmények közzétételéről; - Szakterületét érintően részt vesz a képviselő-testület és az illetékes bizottságok ülésein; -; Munkakörét érintően kommunikációs, PR feladatokat lát el (meghívók, köszönő levelek megfogalmazása esetenként angol nyelven, találkozók, rendezvények szervezése); Munkakörét érintően marketing feladatokat lát (település-imázs erősítése, kiadványokba köszöntők, települést bemutató szövegek írása); Eseti programszervező, továbbá és rendezvény koordináló feladatok ellátása, az írott és az elektronikus média (helyi újság, online magazin, és a Város facebook-oldala) körüli kommunikáció-szervezői feladatok ellátása. Az online kommunikáció területén hírleveleket ír és szerkeszt. Részt vesz pályázati feladatok ellátásában, azok végrehajtásában. Munkakörét érintően titkársági feladatokat is ellát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, a 29/2019. (III. 7.) Korm rendelet 1. számú melléklet I./29. pontban meghatározottak szerint: Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz (a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az 1. sz. melléklete alapján

        iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rózsásné Dr. Hegedűs Melinda polgármesteri kabinetvezető nyújt, a +36 20 424-1255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Elektronikus úton dr. Simon Mária részére a jegyzo@diosd.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Diósd Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Jelen pályázatban kiírt munkakörre a munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.